17 Nisan 2021 Cumartesi

SGK İşten Çıkış kodlarında güncelleme yapıldı.

01.04.2021 tarihli 2021/9 sayılı SGK Genelgesi ile; 29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni  ile  fesih"  kodu  çıkarılmış  ve  "41-" nolu koddan...

Yük Taşımacılığı Hizmetlerinde tevkifat uygulaması…

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 7. maddesi ile Yük Taşımacılığı Hizmeti alımlarına 2/10...

KDV Tevkifatı uygulamasında yapılan değişiklikler…

16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat uygulamasında birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden...