ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

2. EL BİNEK OTOMOBİLİ ALIM SATIMI UYGULAMASI'NDA SON DURUM

2. EL BİNEK OTOMOBİLİ ALIM SATIMI UYGULAMASI'NDA SON DURUM   Adana 25.03.2019 İ... Devamını Oku

Eklenme : 26.03.2019 16:42:49 || Değiştirme : 26.03.2019 16:53:52|| Okuma : 1139
2. EL BİNEK OTOMOBİLİ ALIM SATIMI UYGULAMASI'NDA SON DURUM

2. EL BİNEK OTOMOBİLİ ALIM SATIMI UYGULAMASI'NDA

SON DURUM

 

Adana 25.03.2019

İbrahim GÜLER

Adana SMMM Odası

Vergi Mev.İnc Kom. Başk.

Bağımsız Denetçi

Dokümanı indirmek için tıklayınız...

KDVK'nun 23/f maddesine göre, 01.06.2018 tarihinden itibaren ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

            KDV mükellefi olmayanlardan veya mükellef olanlardan istisna kapsamında KDV Ödenmeksizin Alınan ikinci el motorlu kara taşıtları ile taşınmazların, vasfında esaslı  değişiklik yapılmadan satışında (yıllık bakım, onarım, çelik cant takılması otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturmaz ancak, motor ve birçok parçanın değiştirilmesi otomobilin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturur) düzenlenecek satış faturasında, satış bedelinden alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutara KDV uygulanacaktır (özel matrah şekilleri).

            İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerden maksat,  13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alanlardır. Taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerden maksat, 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında yetki belgesi alanlardır.

            Örnek:

            KDV mükellefi olmayanlardan veya mükellef olanlardan istisna kapsamında KDV  Ödenmeksizin Alınan ikinci el motorlu kara taşıtları (binek otomobili veya ticari araç).

ALIŞ      

Binek otomobili      32.000

Çelik cant takılması 5.000 + KDV

               

                SATIŞ

*Binek otomobili     40.000

Alış Bedeli          (-) 32.000 (istisna denilebilir)

KDV Matrahı            8.000

KDV %1**               80

KDV dahil toplam   40.080

*Binek otomobili değilde           

araç olsaydı KDV %18** olacaktı

(bkz, 19 seri no'lu KDVUGT Md.11 örn:1)

 

Tekrar vurgulamak gerekirse, özel matrah şekli uygulaması sadece, KDV ödenmeksizin alınıp satılan ikinci el binek otomobili veya ikinci el motorlu kara taşıtları içindir. İkinci önemli husus, İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerden yukarıda bahse konu söz konusu yönetmelik gereği verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti yapanlar özel matrah şekli uygulayamaz (bkz, 19 seri no'lu KDVGUT'de değişiklik yapan tebliğ, Madde 11).

            KDV Ödenerek Satın Alınan İkinci El Binek Otomobili veya İkinci El Kara Taşıtları:

            KDV ödenerek satın alınan ikinci el binek otomobili veya ikinci el kara taşıtlarının satışında özel matrah şekli uygulaması yapılmaz.

            Öte yandan, 22 Mart 2019 tarih ve 30722 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

            Buna göre, Kararın yürürlüğe girdiği 22 Mart 2019 tarihinden itibaren ikinci el araç ticareti yapan işletmelerce;

            - %1 KDV ile alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

            - %18 KDV ile alınan binek otomobillerinin tesliminde %18, KDV oranı uygulanacaktır.

            Bu nedenle 22 Mart 2019 tarihinden itibaren, ikinci el araç ticareti yapan işletmeler; KDVK'nun 30/b maddesi gereği binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği, sürücü kursu veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyetleri nedeniyle binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV'yi indirim konusu yapanlardan %18 KDV ödeyerek (bkz, 2007/13033 sayılı BKK (I) sayılı liste 9. sıra) satın aldıkları binek otomobillerini aynı oranda yani %18 KDV ile satabileceklerdir.  

            Önemli Not:

            Taslak halinde bulunan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 26 Seri No'lu Taslak halindeki Tebliğ" gereği; İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler 22 Mart 2019 tarihinden sonra alım satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV'yi indirebileceklerdir.   

            Öte yandan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

            Taslak 26 Seri NO'lu Tebliğin takip edilmesi gerekir.