ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

e-Uygulamalar ile ilgili Odalara bilgi verildi

Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarihinde e-Uygulamalar ile ilgili kapsamlı değişikliklerin olduğu 509 sayılı VUK Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile düzenlenen konular bizlerde... Devamını Oku

Eklenme : 22.10.2019 18:21:29 || Değiştirme : 22.10.2019 18:24:23|| Okuma : 540
e-Uygulamalar ile ilgili Odalara bilgi verildi

Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarihinde e-Uygulamalar ile ilgili kapsamlı değişikliklerin olduğu 509 sayılı VUK Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile düzenlenen konular bizlerden çok vergi mükelleflerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle vergi mükelleflerinin üye oldukları Adana Ticaret ve Sanayi Odalarına, Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine ve tüm akademik meslek Odalarına aşağıdaki yazı, üyelerine bilgi vermeleri amacıyla gönderilmiştir.

BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ:

  • 2018 ve 2019 dönemi içerisinde Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 01.07.2020 tarihinde e-Fatura kullanmak zorundadır. Komisyoncu veya Tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar ise 01.01.2020 tarihinde e-Fatura sistemine geçmek zorundadırlar.
  • E-Fatura uygulamasına geçenler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorundadırlar. Ancak e-Fatura uygulamasına yıl içerisinde geçen mükellefler izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçeceklerdir. Bağımsız Denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinde e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • E-Fatura uygulamasına dahil olanlar 01.01.2020 tarihinde e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadırlar.
  • E-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan, ancak vergi mükelleflerine vergiler dahil bir gün içerisinde ve aynı kişilere 5.000 TL ve üzerinde, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil bir gün ve aynı kişilere içerisinde 30.000 TL ve üzerinde fatura düzenleyen tüm vergi mükellefleri bu faturaları GİB portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.
  • 25 milyon TL ve üzerinde Brüt Satış Hasılatı elde eden e-Fatura mükellefleri ile Şeker İmalatçıları 01.07.2020, Komisyoncu veya Tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar ise 01.01.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye düzenlemek zorundadırlar.
  • 01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam eden Serbest Meslek erbapları (Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Diş Hekimi, Doktor vd.) 01.06.2020, 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) sonra işe başlayacak olan Serbest Meslek erbapları ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Gider Pusulası gibi belgelerin düzenlenmesi isteğe bağlı bırakılmış ve bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Not: Yukarıda yapılan değişikliklerin detayına girilmemiş, geniş kesimi ilgilendiren en önemli konuların özeti bilgilerinize sunulmuştur. Tüm değişikliklerin detayına ilgili Genel Tebliğlerden ulaşılabilir.