ASMMMO Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Göster

Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Soru ve Cevaplar

Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Soru ve Cevaplar   Soru: Kısa çalışma ödeneği... Devamını Oku

Eklenme : 08.12.2020 14:36:38 || Değiştirme : || Okuma : 1493
Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Soru ve Cevaplar

Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Soru ve Cevaplar

 

Soru: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyeri e-devletten başvurusunu gerçekleştirecek. Kısa çalışma ödeneğinden daha önce yararlanmış olan işyeri ilk başvurusunda 450 prim günü olmaması sebebiyle hak kazanamayan kişiler için yeni bir başvuru yapabilecek değil mi? Ya da mevcut yararlanan kişilerin oran arttırma talepleri için yeni bir başvuruda oluşturabilecek?

Cevap: Her iki sorunun cevabı da “Evet”

 

Soru: Yeni başvurularda kısa çalışma başlangıç tarihimiz 01.12.2020 olacak geriye dönük Kasım ayında başlatması mümkün değil, değil mi? Ya da kısa çalışma başlangıç tarihi ocak ayı olabilir mi?

Cevap: KÇÖ başlama tarihi 01.12.2020 ile 31.12.2020 arasında olabilir.

KÇÖ talebinde başlama tarihi Aralık ayı olmak koşulu ile listede bazı sigortalılar için başlama tarihi Ocak ay olabilir. Ancak KÇÖ talep ekranındaki bitiş tarihini geçmemek koşulu ile.

 

Soru: Kısa çalışmadan 30.06.2020 öncesi yararlanan işyeri kişi eklediği yeni başvurusu için ve halihazırda devam eden kısa çalışması için oran güncelleme talebini tek bir oran üzerinden gerçekleştirebilir mi yoksa ayrı ayrı mı yükleme işlemi gerçekleştirilecek?

Cevap: Tek bir talep ekinde liste ile vermesi gerekir.

 

Soru: İşyeri kısa çalışma ödeneğinden hiç yararlanmamışsa 01.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay yararlanma hakkı var eğer daha önce bir başvuru söz konusu ise 31.12.2020 tarihine kadar yararlanma imkanı var doğru mudur? 

Cevap: İşyeri kısa çalışma ödeneğinden hiç yararlanmamışsa 01.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay yararlanma hakkı var eğer daha önce bir başvuru söz konusu ise 31.12.2020 tarihine kadar yararlanma imkanı vardır. Başvuru anında işveren söz konusu kişiler için her ne kadar 3 aylık başvuru yapsa da merkezden uzatma bildirgesi girerek gerekli tedbirleri alınmaktadır.

 

Soru: Nakil olan kişi de nakil olduğu yerden başvuru yapılması durumunda kısa çalışma ödeneği sürecine devam edebilecek değil mi? 

Cevap: Evet

 

Soru: Kişi kısa çalışma ödeneği alırken işyerine çıkış/giriş olmuş boşluk oluşmadan. Bu durumda biz devam eden kısa çalışmayı sonlandırmışız. Bu kişiler için işyeri (SGK numarası değişmiyor) tekrar başvuru yapabilir mi? Bu örneğe uygun okullar mevcut.

Cevap: Evet

 

Soru: Küçük firmalarda tek tek kontrol mümkün ancak büyük firmalarda tek tek kontrol mümkün değil. 30.06.2020 tarihi öncesi onay almış işyerleri yeni kişi ekleme ve oran artırımında yeni başvuru gibi kişilere e-devlet üzerinden başvuru gerçekleştirecekler. Fakat büyük firmalar daha önce onay aldıkları 3000 kişilik listelere yeni kişileri ekleme yaparak ya da oran artırımı yaparak e-devlet üzerinden başvuru yapılırsa kontrolü çok zor olacağından nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

Cevap: Sistemsel kontrol yapılmasına ilişkin çalışma yapılmaktadır. İlgili birimler bu kapsamda gerekli duyuruyu yapmaktadır/yapacaktır.

 

Soru: Kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneğine bağlı ödenen işçisinin işsizlik ödeneği Kasım 2020 döneminde bittiğinden Aralık 2020 KÇÖ uzatmasından faydalanmamış bu işçi için Aralık dönemi NÜD başvurusu mu yapayım yoksa yeni dönem KÇÖ başvurusunda mı bulunayım diye soruyor. İşverenimizi nasıl yönlendirelim?

Cevap: KÇÖ ödemesi işsizlik ödeneğine bağlı ödenmiş ve ödenek süresi bittiği için Aralık ayında NUD desteğine başvuru yapabilir. Ayrıca, yapılan kısa çalışma ödemesi mahsupsuz olduğu için Aralık ayında işveren KÇÖ ye başvurduğunda İÖ den kalan gün kadar yeniden KÇÖ alabilir.

 

Soru: Önceden 22,5/45 oranında ödeme yaptığımız işyeri, KÇÖ den yararlananların oranını 45/45 yapmak için yeni başvuruda bulunabilir mi?

Cevap: Evet

 

Soru: Önceden günü yetmediği için önceden kalan işsizlik ödeneğinden kalan tutardan bağlanıp biten veya devam eden ve şu anda 450 gün dolduranlar için işverenler başvuru yapabilirler mi?

Cevap: Evet

 

Soru: İşyerinin biri 1 Ocakta devir olunacakmış. İşyeri SGK nosu değişmeyecek vergi numarası değişecek. Bu işyerinden KÇÖ den yararlananlar yararlanmaya devam edebilecek mi?

Cevap: Kısa çalışma uygulanan işyerinin 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işçilerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte bir başka işverene devredildiği durumlarda devam eder. Bu durumu devir sözleşmesi ile belgelemesi gerekiyor.

 

Soru: Daha önce KÇÖ aldığı işyerinden ayrılan işçi daha sonra yine aynı işyerinde işe başlamıştır. Bu işçi için e-devlet üzerinden yeni başvuru yapılabilir mi acaba?

Cevap: Evet

 

Soru: Kısa Çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartıp KÇÖ’lerini durdurduğumuz firmalar yeni başvuru taleplerinde bulunmak istiyorlar. İlgili firmaların yeni başvuruları alınmalı mıdır?

Yoksa yasaklılık firma bazlı düşünülüp başvuruları gerekçeli iptal mi edilmelidir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı  kararında başvuru yapılamayacağına ilişkin aksi bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Soru: Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanan bir kişinin çalıştığı işyerinin  SGK sicil numarasından işten çıkış yapılıp, aynı işyerinin diğer SGK sicil numarasına  işe giriş yapılırsa yani işyerinin diğer şubesine nakil yapılırsa  Kısa Çalışma Ödeneği etkilenir mi?

Cevap: İşyerinin nakli halinde sorun olmaz. Yani bir başka adresteki işyerine nakil yapılmadan sadece işyerinin adres değişikliği nedeniyle yapılan işlemlerde sorun olmaz devam eder. Ancak, işçinin nakli halinde (bir şubeden diğer şubeye) kısa çalışma ödeneği nakil tarihi ile durdurulur.

Bilindiği gibi şu an başvurular açıldı. İşveren isterse bu kişiler için yeni talep verebilir.

 

Soru: İşverenler yeni işçilerle beraber yararlanan işçileri de listeye ekliyor. Çok işçi olan firmalarda yararlanan işçiler gözden kaçabilir. İş teftişe gönder’e bastığımızda yararlanan işçiler için de 01.12’den bildirge yükleneceğini düşünüyoruz. Bu bir sorun doğurur mu?

Cevap: Sorun olmaması için bildirge oluşturma sürecine ilişkin çalışılıyor. İşçileri listeden çıkarmayınız. Bu konuya ilişkin ayrıca duyuru yapılır.

 

Soru: İlk KÇÖ döneminde KÇÖ’den gün sebebiyle haketmeyen işçileri yeni liste yapıp e-devlet’ten başvuru yapıp hakettirme durumları olacak mı?

Cevap: Evet

 

Soru: Daha önce KÇÖ’den yararlanan firmalar yararlanan işçileri için saat arttırımına yeni başvuru yaparak gidebilecekler mi? Örneğin 15/45 yararlanan bir firma 30/45 istemi ile daha önce KÇÖ’den yararlanan işçiler için e-devletten başvuru yapabilir mi?

Cevap: Evet

 

Soru: İşe girişler sebebiyle sonlandırılan firmalar tekrar başvuru yapabilecek mi?

Cevap: Evet

 

Soru: Gelen başvuruları incelediğimizde, bir işyeri başvuru yapmış. İşçi listesindeki kişilere  baktığımızda işçilerin durumu genelde şöyle işçiler temmuz ayına kadar A işyerinde çalışmış istifa edip çıkmış. Sonra bu kişi başka işyerine girmiş girdiği işveren yeniden KÇÖ talebinde bulunuyor. Bu işçinin kısa çalışma yapmasında sorun olur mu?

Cevap: Sorun olmaz. Başvuru yapabilir.

 

Soru:  B firması örneğin temmuz ayına kadar yararlanmış sonra bu firma ağustos ayında işçilerini başka şubesine nakil yapmış. Şimdi bu firma nakil yaptığı işyerinden aynı işçiler için 1/12/2020 sonrası için yeniden talepte bulunmak istiyor. Bu işverene ödeme yapabilir miyiz?

Cevap: Başvuru yapılırsa ödeme yapılır.