Haksız Rekabet Kurulu

Kurul Başkanı

SMMM Şebnem Darıcı

Üye

SMMM Ferhat Ersöz

Üye

SMMM Fadime Şimşek

Üye

SMMM Esra Kuytul Hatipoğlu

Üye

SMMM Özgür Akçal

Üye

SMMM Hasan Karasu

Üye

SMMM Güldane Alıcı