Hizmet Akdiyle Çalışanlar Kurulu

Zekine Kutlu GÖRGEN

Kurul Başkanı

Naim İKİKARDEŞ

Kurul Başkan Yardımcısı

Özlem ÇANKAYA

Üye

Murat ÖZKARDEŞ

Üye

Seda YILMAZ

Üye

R.Tuna MÜFTÜOĞLU

Üye

Mehmet EREK

Üye

Tamer TÜZÜN

Üye