TESMER Yönetim Kurulu

TESMER Adana Şube Yönetim Kurulu

Başkan
Güney YILMAZ

Başkan Yardımcısı
Gülbeyaz ATASOY

Sekreter
Yurdagül GÜL

Sayman
Canan ZAYİF

Üye
Mehmet UYSAL

Üye
Emel YENİER

Üye
Duygu EFLATUN