Yönetim Kurulu

Başkan

[Güney Yılmaz]

Sosyal Medya
Başkan Yardımcısı

[Solmaz Topcu]

Oda Sekreteri

[Levent Deniz]

Oda Saymanı

[Hacer Donbaloğlu]

Üye

[Hasan Ağlıç]

Üye

[Osman Keleş]

Üye

[Şerif Köşeli]