2022/3 dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 26-27 Kasım 2022
İlk Kez katılacaklar için başvuru tarihleri: 1-30 Eylül 2022
Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri: 3-25 Ekim 2022

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir  illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir. Yeterlilik sınav başvuruları bu dönem itibariyle online olarak gerçekleşecektir. Online başvurunun nasıl yapılacağı konusunda aşağıdaki videonun izlenmesi gereklidir. 
 
UYARI : Başvuru esnasında evrak yüklenme işlemi aşamasında istenen “SMMM Sınav başvuru formu” odamız staj biriminden alınmaktadır. Online başvurunuza başlamadan önce odamızdan bu başvuru formunu teslim almanız gerekir.
Aşağıda yer alan evraklar staj dosyanızda bulunmuyor ise, Sınav Başvurusunda getirmeniz gerekmektedir.
 
– Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
– Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
– SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
– Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye),
  • Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir. 
– Finansal Muhasebe 
– Finansal Tablolar ve Analizi,
– Maliyet Muhasebesi,
– Muhasebe Denetimi,
– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
– Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz