22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 509 sıra no’lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 535 sıra no’lu Tebliğ ile e-Arşiv Fatura sınır tutarında ve e-Fatura geçiş hadlerinde önemli değişiklikler yapıldı… Yapılan önemli değişikliklerin özet bilgileri aşağıdadır. (Adana Mali Müşavirler Odası)

• e-Fatura geçiş zorunluluğunda yapılan değişiklikler;

1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler;

2- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler; müteakip hesap döneminin 1 Temmuz tarihinde e-Fatura, sonraki yılın 1 Ocak tarihinde e-Defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden faaliyette bulunanlar 1 Temmuz 2022 tarihinde, daha sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başında e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

4- 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme sınırını aşan (2022 için 2.000 TL) tutarlar ile vergi mükellefi olmayanlara 5 Bin TL’yi aşan tutarlara ilişkin e-Arşiv Fatura düzenlenmesi zorunludur. Kısacası 5 bin / 30 bin e-Arşiv Fatura, 2022 yılı için 2 bin / 5 bin olarak değiştirilmiştir.

5- Daha önce Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları için olan e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğu yapılan değişiklik ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenler için de getirilmiştir.

(Adana Mali Müşavirler Odası)

• e-İrsaliye geçiş zorunluluğunda yapılan değişiklikler;

1- Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan tüm mükellefler (basit usul hariç); şartların sağlandığı ayı

izleyen dördüncü ayın başında e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar.

2- e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler müteakip hesap döneminin 1 Temmuz tarihinde e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadırlar. (Adana Mali Müşavirler Odası)

İlgili tebliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

515 ve 526 sıra no’lu VUK Tebliğleri ile değişen güncel 509 sıra no’lu VUK Genel Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz