16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tevkifat uygulamasında birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlisi Yük Taşımacılığı Hizmeti alımlarına 2/10 oranında tevkifat getirilmesi oldu. Yük Taşımacılığı hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulaması ile ilgili detaylı açıklamalara buradan ulaşılabilir.

Tamamı 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

1. Belirlenmiş alıcıların kapsamı genişletildi. Kısmi tevkifat uygulamasında KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcılar arasına Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Sendikalar ve Üst Kuruluşları, Vakıf Üniversiteleri ve Mobil Elektronik Haberleşme İşletmecileri eklendi. Bu değişiklik ile eklenen bu kurumlara verilen ve tebliğde sayılan hizmetler için tevkifat uygulanacaktır.

2. Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde oran 3/10’dan, 4/10’a çıkarıldı. Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.

3. Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarıldı.

4. Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarıldı.

5. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10’dan 9/10’a çıkarıldı.

6. Taşımacılık hizmetlerinin kapsamı ve oranı değiştirildi. KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır. Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz.

7. Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde tevkifat oranı 5/10’dan 7/10’a çıkarıldı.

8. Diğer Hizmetler de tevkifat uygulayacak kurumların kapsamı genişletildi. 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

9. Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulamasında tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirildi.

10. Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı. Belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

11. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan bütün teslimler tevkifat kapsamına alındı. KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

12. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirildi. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildi.

HİZMETİN AÇIKLAMASI (16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikler tablosudur.)ESKİ ORANYENİ ORAN
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri3/104/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri5/107/10
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde belirtilen fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri5/107/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımları7/109/10
Yük taşımacılığı hizmet alımları2/10
Servis taşımacılığı hizmet alımları5/105/10
Baskı ve basım hizmetleri5/107/10
KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde (Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.)4/10
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti kapsamındaki yapım işleri3/104/10
Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri, İlaçlama Hizmetleri, Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri, Atık Yönetimi Hizmetleri kapsamındaki Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri7/109/10
Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil)3/10
KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)2/10

Tevkifat sınırı:

Tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Eğer sınır aşılırsa tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılmalıdır. KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz